Promotie- en winvoorwaarden › Rodi Petfood

Promotie- en winvoorwaarden

  • Delen via:

Algemene voorwaarden voor onze promotie- en winacties

1. Toepasselijkheid

1.1 Door deelname aan onze promoties en win acties verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene  voorwaarden voor onze promotie- en winacties.

2. Aanbieder
De acties en promoties  worden georganiseerd door:
Premium Petfood Brands B.V.
Daltonstraat 17
3848 BX Harderwijk

3. Deelname
3.1 Aan deze actie kan in de aangegeven periode worden deelgenomen.
3.2 Indien deelnemer jonger is dan 16 jaar, dient er vooraf toestemming te worden gegeven door een  ouder.

4. Poll
4.1 Stemmen op winacties is alleen mogelijk op basis van een geldig en persoonsgebonden e-mailadres.
4.2 Meerdere stemmen met eenzelfde e-mailadres of anonieme stemmen zullen niet worden meegeteld bij de einduitslag.

5. Uitkering van de prijs/prijzen
5.1 De prijs of prijzen worden uiterlijk binnen 3 weken opgestuurd, nadat er telefonisch of mailcontact is
geweest met de winnaar.
5.2 Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan  Premium Petfood Brands B.V.
5.3 Over de prijzen en de uitkering daarvan kan niet worden gecommuniceerd.

6. Slot
Ingevulde gegevens op het deelnameformulier worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Deze promotie wordt georganiseerd door
Premium Petfood Brands 
Daltonstraat 17
3846 BX Harderwijk.

 

Winkelzoeker Waar kan ik Rodi kopen?